مراحل صدور مجوز دانشنامه

1395/12/10 0:0

    مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه   

 )کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آن؛ یک قطعه عکس 4*3(عكس پرسنلي،با حجاب كامل جهت خانم ها وبدون كراوات براي آقايان-1

2-پایان طرح یا معافیت از طرح و کپی آن

3-پروانه دائم پزشکی و کپی آن

4-تسویه حساب صندوق رفاه

5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و کپی آن

گواهی کار:  (موارد زیر باید قید شود) 6-

الف : کارمند رسمی تاریخ شروع..../...../.... الی تاریخ ...../..../.....بصورت رسمی..../..../....

ب: کارمند غیر رسمی 1- تاریخ شروع __/__ /__ الی تاریخ

پاره وقت یا تمام وقت بودن 1-6

2-6 کسر بیمه یا مالیات یا تائید مجوز اساسنامه مرکز خصوصی

3-6  گواهی کار از معاونت درمان مبنی بر اینکه از  مطب شخصی نامبرده فعال بوده است .(در صورت داشتن مطب)

تاریخ شروع و پایان دوره دستیاری پزشکی     4-6

K8-  تاریخ شروع و پایان ضریب      

شایان ذکر است که دانش آموختگان دوره های شبانه منطقه یک نیازی به ارائه گواهی کار ندارند - 9

دانش آموختگان مقاطع نا پیوسته ، دریافت دانشنامه مقطع قبلی الزامی است .

ضمنا" در صورت عدم مراجعه شخص ذینفع جهت اخذ دانشنامه و ریز نمرات وکالتنامه محضری الزامیست.

*  10-دانش آموختگان بورسیه سپاه باید گواهی کار از دانشگاه بقیه ا000 و اعضاء رسمی ارتش از دانشگاه علوم پزشکی ارتش و اعضاء نیروی انتظامی از بالاترین مقام اداری مبنی بر بلامانع بودن تحویل مدارک تحصیلی ارائه دهند

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه مقاطع تخصصی

پایان طرح یا معافیت از طرح  1- اصل وکپی

پروانه دائم پزشکی 2-  اصل وکپی

تسویه حساب باصندوق رفاه    3-

کارت پایان خدمت یامعافیت از خدمت   4- اصل وکپی

  5- کپی شناسنامه ، کارت ملی  وعکس 4*3

خاتمه یافته باشد.  k  گواهی اشتغال به کار که به استناد آن تعهدات تخصصی ضریب 6-

  7-ضریب  k جهت گواهی اتمام تعهدات تخصصی

 چنانچه مشمولین خدمات تخصصی (ضریب K ) متقاضی خرید مابقی تعهدات خود می باشند درزمان ضریب K بایستی علاوه برگواهی اتمام تعهدات تخصصی ، گواهی خرید تعهدات را از دفتر امور حقوقی وامور مالی وذیحسابی وزارت متبوع ارائه نمایند.

- اعضاء درمانی دانشگاهها از مرکز نظارت واعتبار بخشی امور درمان معاونت سلامت  

- اعضاء هیات علمی از مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی

- دوره های تخصصی دندانپزشکی از دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی وتخصصی

- دوره های تخصصی داروسازی از دبیر شورای آموزش داروسازی وتخصصی

- دوره های فوق تخصصی از مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی همراه باآخرین حکم استخدامی

کارمندان رسمی سایر موسسات که تعهد خاص دارند بایستی گواهی اتمام تعهدات تحصیلی از محل اشتغال خود ارائه نمایند.

کارمندان نیروهای مسلح بایستی معرفی نامه از سازمان محل استخدام مبنی براتمام تعهدات خود ارائه نمایند.

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۹۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >