مختار هوشمند


 نام نام خانوادگی : مختار هوشمند

 پست : کارشناس آموزش

شماره تماس:  07733450089  داخلی 266

شرح وظایف:

1)ثبت اعلام نیاز دانشکده ها در سیستم سازمان سنجش(سیستم پذیرش دانشجو)

2)دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و تبدیل آن به برنامه سماء(شماره دانشجوی-انتقال اطلاعات دانشجویان)

3)انتقال اطلاعات دانشجویان به برنامه ثبت نام آنلاین و مدیریت برنامه

4)مدیریت برنامه سماء

5)مدیریت نرم افزار نقل و انتقالات دانشجویان


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴۴


برگشت>>

< >