مهدی دشتی


 نام نام خانوادگی :مهدی دشتی

پست: کارشناس امتحانات

تلفن:  07733450089  داخلی

شرح وظایف :

1)برگزاری آزمونهای پایان نیمسال وآزمونهای سراسری در طول سال

2)تصحیح اوراق امتحانی بادستگاه opscan

3)انجام مکاتبات امور مشمولین


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۸


برگشت>>

< >