معصومه اهرمی


نام نام خانوادگی:معصومه اهرمی

پست: کارشناس فارغ التحصیلان

تلفن:     07733450089 داخلی   362

شرح وظایف:

کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان)

1)انجام  فارغ التحصیلی در پایان هر نیمسال

2)صدور دانشنامه،ریز نمرات،مجوز مدرک تحصیلی

3)صدور گواهی موقت و گواهی معدل

4)صدور تاییدیه تحصیلی محل کار

5)صدور تاییدیه تحصیلی مقطع بالاتر

6)انجام مکاتبات خارجی

 ایمیل:m.ahrami@bpums.ac.ir

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴۷


برگشت>>

< >