سیده سهیلا بحرالعلوم


 نام نام خانوادگی : سیده سهیلا بحرالعلوم

پست :کارشناش آموزش( فارغ التحصیلان)

تلفن: 07733450089   داخلی 393

دانشکده پزشکی ،دندانپزشکی، پرستاری ومامائی

شرح وظایف:

1)انجام امور فارغ التحصیلان در پایان هر نیمسال

2)صدور دانشنامه ،ریز نمرات ،مجوز مدک تحصیلی

3)صدور گواهی موقت وصدور گواهی معدل

4)تاییدیه تحصیلی محل کار

5) تاییدیه تحصیلی مقطع بالاتر

ایمیل:s.bahroloum@bpums.ac.ir


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴۳


برگشت>>

< >