نرجس کرمی


  نام نام خانوادگی : نرجس کرمی

 پست :کارشناس  آموزش (فارغ التحصیلان)

تلفن :  07733450089 داخلی 393

شرح وظایف:

1)انجام امور فارغ التحصیلی در پایان هر نیمسال

2)صدور دانشنامه،ریز نمرات ومجوز مدرک تحصیلی

3)صدور گواهی  موقت و گواهی معدل

4)تاییدیه تحصیلی محل کار

5)تاییدیه تحصیلی مقطع بالاتر


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴۴


برگشت>>

< >