دانش آموختگان

1395/12/3 0:0

شرح وظایف:

  •  انجام امور فارغ التحصیلی
  • ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
  • صدور گواهی موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط
  • صدور مجوز مدرک تحصیلی
  • صدور و تحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان
  •  ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات دانش آموختگان پذیرفته شده در مقاطع بالاتر
  • صدور گواهی جهت شرکت در آزمون های مقاطع بالاتر
  • صدور تاییدیه تحصیلی محل کار
  • صدور گواهی معدل


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >