مقطع کارشناسی ناپیوسته

1395/12/8 0:0

مدارك لازم جهت ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته 

1- اصل و كپي شناسنامه تمام صفحات (1سري)

2- اصل و كپي كارت ملي (يك سري )

3- عكس 4*3 رنگي زمينه سفيد (3قطعه)

4- اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معاوفيت پزشكي ، كفالت و معافيت زمان صلح جهت برادران يا اصل و كپي دفترچه اعزام به خدمت

5- گواهي اتمام طرح

6- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

7- فرم شماره 1 شامل همه دانشجويان

8- فرم شماره 2 شامل همه دانشجويان

9- فرم شماره 3 شامل همه دانشجويان

10- فرم شماره 7 مخصوص دانشجويان دوره هاي روزانه

11- موافقت نامه بدون قيد و شرط از بالاترين مقام اداري دستگاه محل كار (مخصوص شاغلين )

12- دانشنامه مقطع كارداني يا مدركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل مقطع كارداني باشد .


تاریخ بروز رسانی:   26 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >