فرایند کاری دانش آموخته

1395/12/10 0:0

فرآیندهای اداره دانش آموختگان

 • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان از طریق پرتال دانش آموختگان گروه پزشکی وزارت متبوع
 • صدور مجوز تحویل دانشنامه وریز نمرات و تحویل دانشنامه و ریز نمرات به دانش آموختگان
 • ارسال تاییدیه جهت شروع طرح نیروی انسانی
 • صدور گواهینامه موقت
 • ارسال تاییدیه تحصیلی به ادارات مختلف
 • درخواست عدم نیاز جهت صدور تاییدیه تحصیلی و صدور مجوز
 • ارسال تاییدیه وریزنمرات دانش آموختگانی که در مقطع بالاتر پذیرفته شده اند
 • تهیه دانش نامه جهت کلیه دانش آموختگان
 • پاسخ به درخواست دانش آموختگان متقاضی اخذ تاییدیه جهت خارج از کشور
 • مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی و درخواست سوابق بیمه جهت صدور مجوز
 • اعلام طول دوره دستیاری به مدیریت نیروی انسانی جهت احتساب سوابق خدمتی متخصصین دانشگاه
 • اعلام طول دوره دستیاری جهت محاسبه تعهدات دوره دکترا


تاریخ بروز رسانی:   23 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >