صدور تاییدیه تحصیلی محل کار

1395/12/10 0:0
چگونگی صدور تائیدیه تحصیلی

مدارک مورد نیاز جهت صدور تاییدیه تحصیلی:

1-دریافت فرم درخواست تائیدیه تحصیلی از مبادی ذیربط.

2-تصویرگواهی پایان خدمت طرح نیروی انسانی ویا معافیت از آن(جهت رشته هایی که مشمول خدمت طرح میباشند).

3-داشتن ابلاغ طرح برای مواردی که درخواست تاییدیه جهت محل انجام طرح می باشد.

4-ذکروضعیت صندوقهای رفاه دانشجویان گروه پزشکی

مرجع رسمی صدور تاییدیه تحصیلی برای  دانش آموختگان عضو رسمی سپاه

لازم به ذکر است درخواست صدور تائیدیه تحصیلی جهت دانش آموختگان کادر رسمی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی الزاما می باید از (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا....(عج)باشدکه پاسخ نیز به همان دانشگاه صادر خواهد شد.

مراکز ذیربط برای صدور تائیدیه تحصیلی جهت دانش آموختگان عضو رسمی ارتش و نیروهای انتظامی

-درموردکادر رسمی نیروهای انتظامی و نظامی ،درخواست تائیدیه می تواند از هریک از واحدهای نیروهای مذکور باشد و پاسخ نیز به همان واحد ارسال خواهد شد.

 


تاریخ بروز رسانی:   15 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >