صدور گواهی نامه -دانشنامه- ریزنمرات المثنی

1395/12/10 0:0
صدور دانشنامه،مجوز ،گواهینامه موقت المثنی

در صورتی که دانشنامه ،مجوز،گواهینامه پایان تحصیلات شخصی مفقود شود،صدور دانشنامه،مجوز،گواهینامه موقت المثنی پس از انجام تشریفات زیر امکان پذیر است.

الف)دانشنامه وگواهی موقت

1)تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضاء حداقل 3نفر رسیده.

2)تایید  امضاءها بوسیله دفترثبت اسنادرسمی و ارائه آن به اداره کل امور دانشگاه

3)ارائه یک برگ تعهد به معاونت آموزشی دانشگاه

ب)ریز نمرات

در صورتی که ریز نمرات تحویل شده به شخص، مفقود شود. اداره دانش آموختگان می تواند باگرفتن تعهد طبق فرم ذکر شده فقط برای یک بار ریز نمرات المثنی را صادر نماید.


تاریخ بروز رسانی:   26 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >