تماس با ما

1396/1/21 0:0

نام  واحد

نام مسوول

سمت

تلفن تماس

داخلی

اداره خدمات آموزش

احمد عمادی

رئیس اداره خدمات آموزش

07733450002    

1

رایانه آموزش

مختار هوشمند

کارشناس خدمات آموزشی

07733450002    

2

پذیرش و ثبت نام

سیده صدیقه هاشمی

کارشناس پذیرش و ثبت نام و انتقال

07733450002    

2

امتحانات

مهدی دشتی

کارشناس امتحانات

07733450002    

3

بایگانی آموزش

عترت رخشی

مسئول بایگانی

07733450002    

6

امور فارغ التحصیلان

دانشکده  : پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامائی

 خانم بحرالعلوم

کارشناس فارغ التحصیلان

07733450002

5

دانشکده : پیراپزشکی

خانم اهرمی

کارشناس فارغ التحصیلان و مکاتبات خارجی

07733450002

7

دانشکده : بهداشت

خانم کرمی

کارشناس فارغ التحصیلان

07733450002

5

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1396

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >