واحد امتحانات

1396/1/21 0:0

  شرح وظایف واحد امتحانات

1)برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال وآزمونهای سراسری در طول سال

2) تصحیح اوراق امتحانی بوسیله دستگاه opscan

 3)انجام مکاتبات امور مشمولین


تاریخ بروز رسانی:   26 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >