بایگانی

1396/1/26 0:0

شرح وظایف مسئول بایگانی

1) تشکیل پرونده دانشجویان  جدید الورود،بایگانی آنها (بایگانی الکترونیکی)

2) بررسی و چک کردن پروندهای  دانشجویان جدید الورود شش ماه بعداز  تشکیل پرونده در صورت نقص (نبود تاییدیه) اعلام به دانش جو

3) دریافت و ارسال نامه های در خواستی از ادارات و دانشگاههای دیگر

4) پاسخ گویی به مراجعین جهت پیگیری و اطلاع از ارسال ودریافت نامه ها


تاریخ بروز رسانی:   28 فروردين 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >