برای خرید تعهدات آموزش رایگان چه اقدامی انجام دهیم؟

1400/9/17 0:0

 در صورت داشتن گواهی انجام کار، پایان طرح و پایان خدمت و یا معافیت سربازی مدار درخواست صدور دانشنامه را از طریق سایت eg.behdasht.gov.ir ارسال نمائید. سپس به کارشناس دانش آموختگان دانشگاه اطلاع دهید که خواهان خرید تعهدات آموزش رایگان خود هستید.


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >