واحد رایانه

1400/9/16 0:0

شرح وظایف:

  • مدیریت برنامه نرم افزاری ام آوا
  • درخواست دسترسی ها و توانایی های جدید از شرکت سما
  • نماینده دانشگاه در ارسال و دریافت اطلاعات پذیرش دانشجو به سازمان سنجش
  • انجام تنظیمات ثبت نام و پذیرش جدیدالورود ها
  • ارائه آمار و اطلاعات دانشجویان شاغل به تحصیل به اداره آمار دانشگاه
  • کاربر نرم افزار سیما مربوط به آمار دانشجویان ارسالی به وزارت خانه


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >