اصل مدارک را چگونه به دانشگاه تحویل دهیم؟

1400/9/16 0:0

دانشجویان می توانند مدارک رابه صورت حضوری تحویل دهند و یا از طریق پست به آدرس: بوشهر- بهممنی- بلوار سبزآباد- خیابان سلمان فارسی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- اداره خدمات آموزش- واحد بایگانی و کد پستی: 7518759577 ارسال نمایند.


تاریخ بروز رسانی:   16 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >