آیا می توان طرح اجباری نیروی انسانی را خریداری کرد؟

1400/9/16 0:0

خیر، ولی با گذاشتن وثیقه در وزارت بهداشت می توان جهت دریافت دانشنامه اقدام نمود.


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >