آیا قبل از گذراندن طرح اجباری، مدرک تحصیلی صادر می شود؟

1400/9/16 0:0

بله با درخواست در سایت دانش آموختگان وزارت، خرید تعهدات آموزش رایگان به طور کامل و گذاشتن وثیقه جهت طرح و با موافقت وزارت بهداشت می توان اقدام به اخذ دانشنامه کرد.


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >