محمد درویشی


نام و نام خانوادگی: محمد درویشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حشره شناسی

سمت: کارشناس آزمون ها و امور مشمولین

تلفن: 07733450002 داخلی 3

شرح وظایف :

  • برگزاری آزمونهای پایان نیمسال وآزمونهای سراسری در طول سال
  • تصحیح اوراق امتحانی بادستگاه opscan
  • انجام مکاتبات امور مشمولین

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >