سیده سهیلا بحرالعلوم


نام و نام خانوادگی: سیده سهیلا بحرالعلوم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت: کارشناس فارغ التحصیلان (دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی)

تلفن: 07733450002   داخلی 5

 

شرح وظایف:

 

  •  انجام امور فارغ التحصیلی
  • ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
  • صدور گواهی موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط
  • صدور مجوز مدرک تحصیلی
  • صدور و تحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان
  •  ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات دانش آموختگان پذیرفته شده در مقاطع بالاتر
  • صدور گواهی جهت شرکت در آزمون های مقاطع بالاتر
  • صدور تاییدیه تحصیلی محل کار
  • صدور گواهی معدل

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >