محسن عباسی


نام و نام خانوادگی: محسن عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت: کارشناس فارغ التحصیلان (دانشکده پیراپزشکی، بهداشت و تغذیه)

تلفن : 07733450002 داخلی 2

شرح وظایف:

  •  انجام امور فارغ التحصیلی
  • ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارتخانه
  • صدور گواهی موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلان واجد شرایط
  • صدور مجوز مدرک تحصیلی
  • صدور و تحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان
  •  ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات دانش آموختگان پذیرفته شده در مقاطع بالاتر
  • صدور گواهی جهت شرکت در آزمون های مقاطع بالاتر
  • صدور تاییدیه تحصیلی محل کار
  • صدور گواهی معدل

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >