صدف جمالی


نام و نام خانوادگی: صدف جمالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: مسئول بایگانی

تلفن: 07733450002  داخلی 6

  • تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان بصورت فیزیکی والکترونیکی
  • بایگانی مکاتبات دانشجویی
  • ارسال و دریافت نامه های مجموعه
  • کنترل پرونده دانشجویان
  • استعلام تاییدیه تحصیلی از حراست دانشگاه
  • ادمین سبا، ایجاد دسترسی کاربران و ارتباط با واحد پشتیبانی
  • رابط وب سایت اداره خدمات آموزشی

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >