مختار هوشمند


نام و نام خانوادگی: مختار هوشمند

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدریت آموزشی

پست: مسئول رایانه

تلفن تماس:  07733450002 داخلی 2

 

وظایف:

  • مدیریت برنامه نرم افزاری ام آوا
  • درخواست دسترسی ها و توانایی های جدید از شرکت سما
  • نماینده دانشگاه در ارسال و دریافت اطلاعات پذیرش دانشجو به سازمان سنجش
  • انجام تنظیمات ثبت نام و پذیرش جدیدالورود ها
  • ارائه آمار و اطلاعات دانشجویان شاغل به تحصیل به اداره آمار دانشگاه
  • کاربر نرم افزار سیما مربوط به آمار دانشجویان ارسالی به وزارت خانه

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >